Καλάθι 0 items - $0.00 0

Δρ. Γεώργιος Γρηγοριάδης (MD, MRCOG)

Eίμαι χειρουργός Γυναικολόγος με μετεκπαίδευση στη χειρουργική της ενδομητρίωσης (excision) και τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας μου στο Ηνωμένο Βασίλειο (Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, RCOG, CCT UK), πραγματοποίησα μετεκπαίδευση στη χειρουργική της ενδομητρίωσης με τον καθηγητή Horace Roman, αυθεντία στον τομέα, σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ενδομητρίωσης στην Ευρώπη (IFEMEndo, Clinique Tivoli-Ducos, Μπορντό, Γαλλία). Συμμετείχα σε πληθώρα λαπαροσκοπικών και ρομποτικών χειρουργείων ενδομητρίωσης με τη συμμετοχή συναδέλφων από πολλά μέρη του πλανήτη.

Κατέχω σημαντική εμπειρία στη χειρουργική αντιμετώπιση περίπλοκων περιστατικών ενδομητρίωσης, όπως ενδομητρίωση εντέρου, ουροποιητικού συστήματος κ.ά. Στόχος η πλήρης και ριζική αφαίρεση (excision) όλων των μακροσκοπικά ορατών εστιών ενδομητρίωσης.

Πέραν των κλινικών μου δεξιοτήτων και του επιστημονικού ενδιαφέροντος στην καλύτερη κατανόηση της ενδομητρίωσης, πιστεύω στην ολιστική αντιμετώπιση της νόσου μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Διπλώματα/ Πιστοποίησεις:

 • Fellowship in Endometriosis Surgery with Prof. Horace Roman
  09/2021- 03/2022
  IFEMEndo, Bordeaux, France
 • Completion of RCOG training (CCT, NHS England)
  2013-2020
 • Minimally Invasive Gynaecological Surgeon Certificate
  2019
  European Academy of Gynaecological Surgery (GESEA)-level 2
 • Bachelor in Gynaecological Endoscopy
  2018
  European Academy of Gynaecological Surgery (GESEA)- Level 1
 • Admission to the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)
  2017

Συμμετοχή σε επιστημονικές κοινότητες

 • European Endometriosis League (EEL)
  2021 - Τώρα
 • British Society of Gynaecological Endoscopy (BSGE)
  2014 - Τώρα
 • Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)
  2017 - Τώρα

 • Bowel endometriosis: Surgical customization is demanding
  03/2024
  Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2024 March
 • Laparoscopic Cystectomy for a 20-Centimetre Ovarian Endometrioma in a Subfertile Patient: Α Case Report
  02/2024
  Cureus. Doi: 10.7759/cureus.54386
 • Surgical Treatment of Deep Endometriosis: Impact on Spontaneous Conception
  03/2024
  Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2024 Jan 3;93:102455.
 • Co-Existence of Endometriosis with Ovarian Dermoid Cysts: A Retrospective - Cohort Study
  09/2023
  J. Clin. Med. 2023, 12, 6308. https://doi.org/10.3390/jcm12196308
 • Surgical Management of Ovarian Edometrioma: Impact on Ovarian Reserve - Parameters and Reproductive Outcomes
  08/2023
  J. Clin. Med. 2023, 12, 5324. https://doi.org/10.3390/jcm12165324
 • Fertility, pregnancy and perioperative outcomes after operative hysteroscopy for uterine septum: a network metaanalysis
  06/2023
  Arch Gynecol Obstet. 2023 Jun 24. doi: 10.1007/s00404-023-07109-2.
 • Mechanisms and Therapeutic Approaches for Peritoneal Adhesions: A Comprehensive Review
  04/2023
  Chirurgia (Bucur). 2023 Apr;118(2):113-126. doi: 10.21614/chirurgia.2840.
 • Diagnosis of Endometriosis by Transvaginal Ultrasound: An Online Survey of Gynecologists Practising in Greece
  04/2023
  Cureus. doi: 10.7759/cureus.37950
 • Recurrent bleeding in the pre-, peri- and post- menopause with negative histology: How often do I repeat the biopsies
  03/2023
  Hot Issues & Controversies in modern Gynaecologic Oncology
  Thessaloniki, Greece
 • Large Haemoperitoneum Caused by a Ruptured Endometrioma: A Case Report
  12/2022
  Cureus 14(12): e33113. doi:10.7759/cureus.33113
 • Combined vNOTES and Robotic Excision of Large Endometriosis Nodule of Low Rectum, Vagina and Both Parametria (Left Side Extension to S3 Sacral Root)
  12/2022
  Colorectal Dis. doi: 10.1111/codi.16448.
 • Transvaginal Ultrasound in the Diagnosis and Assessment of Endometriosis - An Overview: How, Why, and When
  11/2022
  Diagnostics. https://doi.org/10.3390/diagnostics12122912
 • Colectomy for Endometriosis with Natural Orifice Specimen Extraction Technique (NOSE) in 10 Steps
  09/2022
  Colorectal Dis. doi: 10.1111/codi.16340.
 • Natural Orifice Specimen Extraction (NOSE) colorectal resection for deep endometriosis: A 50 case series
  05/2022
  J Min Inv Gynecol, https://doi.org/10.1016/j.jmig.2022.05.009
 • ''The Inverse Technique'' for Rectovaginal Endometriosis Nodules with Opening of the Vagina
  06/2022
  6th European Endometriosis Congress
 • Solitary Endometriosis Nodules of the Sigmoid Colon: How to Approach Surgically
  06/2022
  6th European Endometriosis Congress
 • Laparoscopic Sciatic Nerve Dissection: A Reproducible Approach
  05/2022
  SEUD 2022 Congress
 • Natural Orifice Specimen Extraction Colectomy for Endometriosis in 10 Steps
  05/2022
  SEUD 2022 Congress
 • Robotic management of diaphragmatic endometriosis in 10 steps
  03/2022
  J Min Inv Gynecol, https://doi.org/10.1016/j.jmig.2022.03.005
 • Trocar Configuration in Laparoscopic Hysterectomy for Benign Indications
  08/2021
  Gynecol Minim Invasive Ther 2021; 10:137-42 DOI: 10.4103/GMIT.GMIT_50_20
 • Fitz-Hugh-Curtis syndrome: An incidental diagnostic finding during laparoscopic sterilisation
  09/2020
  Cureus 12(9): e10304. doi:10.7759/cureus.10304
 • Correlation Between Urodynamic and Clinical Diagnoses in Classifying    the Type of Urinary Incontinence in Women
  10/2019
  Cureus 11(10): e6016. DOI 10.7759/cureus.6016
 • Candidate Gene Association Studies of Urinary Symptoms and Pelvic Organ Prolapse in Women: A systematic review and Meta-analysis
  04/2013
  The Journal of Urology 2013;189. DOI: https://doi.org/10.1016/j.juro.2013.02.1495
 • Vaginal vault closure following laparoscopic hysterectomy: Comparing Techniques and Outcomes
  12/2020
  ESGE LIVE 2020 (Online Congress): Pre-recorded Oral Presentation
 • Robotics in Gynaecological Surgery: Experience of a Tertiary Gynaecological Oncology Referral Centre
  10/2019
  ESGE 28th Annual Congress
 • Vulval Hidradenoma Papilliferum: A case report and review of the literature
  06/2019
  RCOG World Congress 2019
 • Audit of Enhanced Gynaecology Recovery Programme
  06/2019
  RCOG World Congress 2019
 • Urodynamic Investigations and Correlation with Clinical Symptoms
  06/2018
  IUGA ASM 2018
 • Pearls of Laparoscopic Hysterectomy (Video)
  05/2018
  BSGE ASM 2018
 • Unexpected STIC lesions and STIL: Support for routine salpingectomy with hysterectomy?
  05/2018
  BSGE ASM 2018
 • Isolated Torsion of the Fallopian Tube in a 14-year-old: Dilemmas in clinical αντιμετώπιση
  05/2018
  BSGE ASM 2018
 • Endometrial Hyperplasia: A 5-year Review of Our Clinical Practice
  10/2017
  ESGE 26th Annual Congress
 • Surgical Management for Benign Ovarian Cysts at York Teaching Hospital NHS Foundation Trust
  06/2015
  BSGE Silver Jubilee Scientific Meeting
 • Outcome of Pelvic Exenterations: Experience of a Tertiary Referral Center
  01/2014
  23rd European Congress of Obstetrics and Gynaecology
  Glasgow, U.K.
 • Routine Versus Restrictive Episiotomy for Obstetric Anal Sphincter Injury: Meta-regression of RCTs
  08/2013
  International Continence Society Meeting,
  Barcelona, Spain
 • Candidate gene association studies of urinary symptoms and pelvic organ prolapse in women: A systematic review and meta-analysis
  05/2013
  AUA Annual Meeting
  San Diego, U.S.A.
 • Rate and Predictors of IoL in the Mother- Child Cohort Study (Rhea study)
  10/2010
  The 5th Conference of Epidemiological and Longitudinal Studies in Europe
  Paphos , Cyprus

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ή τηλεφωνικώς
elGR